آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۷

نقدی بر فیلم کوتاه آخرین آغوش

متن نقد برایان مک لین (مدیر جشنواره شفاف نیویورک) ترجمه شده از انگلیسی به فارسی توسط بختیار خلیلی   “اگر فیلم کوتاه آخرین آغوش احساسات شما را به عنوان بیننده بیدار نمی کند احتمالا شما از درون مرده هستید. من که پدر دختری خردسال هستم، می توانم با داستان عمیقاٌ ارتباط بگیرم اگرچه کاملاٌ واضح …