آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۷

جایزه بزرگ کره جنوبی به آخرین آغوش رسید

جایزه بزرگ جشنواره کودک کره جنوبی به فیلم کوتاه آخرین آغوش به کارگردانی سامان حسین پور رسید. این جشنواره مختص به نمایش گذاشتن فیلم‌هایی درباره کودکان یا برای کودکان است و در شهر سئول کره جنوبی برگزار شد؛ در این دوره به فیلمسازان ایرانی چهار جایزه داد که جایزه بزگر این جشنواره به سامان حسین …