آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۴

جایزه ای برای برگ های پاییزی

جایزه بهترین فیلم یک جشنواره آمریکایی به فیلم کوتاه برگ های پاییزی به کارگردانی سامان حسین پور رسید   یک فیلم کوتاه ایرانی به دو جشنواره جهانی در آمریکا و شیلی راه یافت و یک جایزه گرفت. به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» جشنواره salt flats آمریکا به یک فیلم کوتاه ایرانی جایزه داد. جایزه …